Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Wintershall gjør fremskritt med...

Wintershall gjør fremskritt med Skarfjell

Wintershall

Avgrensningsbrønn bekrefter forventningene - ressursanslag mellom 60 og 160 millioner fat olje.

Wintershall, Tysklands største produsent av råolje og naturgass med virksomhet over hele verden, har avsluttet en vellykket boring av avgrensningsbrønnen på Skarfjell-feltet i den nordøstre delen av Nordsjøen.

 Brønn 35/9-8 ble boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen på Skarfjell (35/9-7), og omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen. Formålet med brønnen var å påvise olje i øvre jura sandstein i Heather-formasjonen, som i funnbrønnen (35/9-7).

- Avgrensningsbrønnen bekrefter at reservoarsanden som ble kartlagt i funnbrønnen strekker seg nordover og at våre volumestimater ligger mellom 60 og 160 millioner fat oljeekvivalenter. Den vellykkede testen bekrefter også de gode reservoaregenskapene. Vår andre avgrensningsbrønn vil eventuelt bekrefte om feltet strekker seg sørover, og etter det vil vi evaluere en mulig utbygging, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS.