Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Sikrer byssa

Sikrer byssa

Sikrer byssa

Foto: Norsk Designråd

Mens sikkerhetsregimet på skip og rigg i forbindelse med olje- og gassutvinning er svært strengt, har byssa i større grad fått seile sin egen sjø. Nå skal Østensjø Rederi benytte en helt ny innovasjonsmetode for å gjøre byssa sikrere.

Sikkerhet står høyt på agendaen i offshorebransjen, men mye av innsatsen har gjerne gått direkte på utvinning av olje og gass. Derfor opplever de som arbeider med forpleining og støtte en svakere ulykkesnedgang enn de som er knyttet opp mot hovedfunksjonene om bord.

Nå ønsker Østensjø Rederi å bedre arbeidssituasjonen for de som jobber i byssa, og en grundig gjennomgang vil kunne føre til en helt ny byssedesign, nye produkter eller omorganisering av arbeidsoppgaver. Rederiet har fått 550 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å gå i gang med idéarbeid og konseptutvikling.

– DIP er et unikt program i europeisk sammenheng, og appellerer til bedrifter og organisasjoner som har vilje til gjennomgripende endring. Ved å bruke designmetodikk som innovasjonsverktøy kan vi utfordre etablerte sannheter og oppnå reell nyskapning. Først da får vi radikalt bedre produkter og tjenester, og ikke bare finpussede versjoner av tidligere utgaver, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

(Kilde: Pressenytt)