Forside  »  Ingeniørnytt  »  Offshore Forum på Fornebu

Offshore Forum på Fornebu

Quality Expo Fornebu

Oslofjord Offshore Forum – OOF – arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI sin første
årlige konferanse for offshorenæringen. Med de beste ressurspersoner fra bransjen, legges det
opp til en spennende dag i offshoreomgivelser på Fornebu.

Noen tema som belyses er Lederutfordringer i en multikulturell arena, Hvordan dekker vi behovet for kompetent personell på kort og lang sikt
og Hvordan løser vi HRs utfordringer i offshorebransjen.

Konferansen avsluttes med nettverksmiddag og underholdning.

Oslofjord Offshore Forum holdes på Quality Hotel Expo, Fornebu, torsdag 10. Oktober.

For mer informasjon, se www.bi.no > Aktivitetskalender