Forside  »  Ingeniørnytt  »  IT  »  Ta miljøsjekken med mobilen

Ta miljøsjekken med mobilen

miljøstatus

Miljøstatus i Norge har i samarbeid med Geodata as utviklet en ny mobilløsning som gir miljøinformasjon for området brukeren til enhver tid befinner seg i. 

Med den nye miljøappen har brukere enkel og direkte tilgang til kart som blant annet gir informasjon om dyr og planter, vernet natur, forurensning, energi, vannkvalitet, flomrisiko og skred, kulturminner og andre miljøtema.

Miljøstatus i Norge gjør den nyeste offentlige informasjonen om miljøets tilstand og utvikling allment tilgjengelig. Denne informasjonen skal skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand og hvordan det påvirkes, samt konsekvenser og tiltak innenfor miljøområdet.

MILJØKARTET er gratis og tilgjengelig gjennom AppStore og Google Play, for alle mobile enheter. Appen kan også brukes direkte i nettleseren via: www.miljostatus.no.

Les mer om Norges miljøtilstand på www.miljostatus.no