Forside  »  Ingeniørnytt  »  Industri  »  HAPRO − 40 ÅR

HAPRO − 40 ÅR

Hapro_flyfoto

40-årsjubilanten Hapro er en av Norges ledende innen sine forretningsområder, produksjon av industriell elektronikk og yrkeskvalifisering.

1. april 1973 ble Hadelandprodukter AS en selvstendig bedrift med lokaler i Monsruds kjellerlokaler på Harestua og i Andfossen på Jaren.

Bedriften spesialiserte seg innen hunde- og rideutstyr og elektronisk utstyr. Bedriften ble godkjent av Kommunal- og Arbeidsdepartementet som bedrift for funksjonshemmede. Per Sønsteby var ansatt som disponent. Han ble i Hapro som administrerende direktør til han ble pensjonist i 2008, og medvirket i meget stor grad til et industrielt eventyr på Hadeland. 

Viktig samspill

I dag er Hapro en av Norges ledende innen sine forretningsområder, produksjon av industriell elektronikk og yrkeskvalifisering. Innen elektronikk opptrer bedriften i markedene Telecom, maritim sektor, industri og forsvar. Teknologisk skjer det en dreining fra elektronikk til mekatronikk.

NAV har alltid vært største kunden innen yrkeskvalifisering, men samspillet med lokalt næringsliv har vært avgjørende for å lykkes. I den senere tid er dette samspillet ytterligere styrket da trenden innen attføringsmetodikken er at prosessene skal skje ute i bedriftene.

Strategiske investeringer

Hapro har i alle år lagt vekt på å være i forkant i utviklingen av sine forretningsområder. I samspill med kunder er det foretatt strategiske investeringer innen teknologi, produksjonsutstyr, areal og kompetanse for å ivareta de markedsmessige utfordringene som måtte komme. Innenfor elektronikkmarkedet har disse utfordringene vært enorme.

Solide resultater

I jubileumsåret rår dagens direktør, Erik Lundbekk over 23.000 kvadratmeter produksjons-, kurs- og kontorlokaler fordelt på fire lokasjoner. Bedriften har 500 medarbeidere. I rekordåret 2011 omsatte bedriften for i overkant av en milliard, og i 2012 har 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering.