Forside  »  Ingeniørnytt  »  Energi  »  Ny storsatsing på energiforskning

Ny storsatsing på energiforskning

Ny storsatsing på energiforskning

Foto: ENERGIX

Verden trenger ren og bærekraftig energi til en voksende befolkning. Norge kan bidra til å utvikle de nye løsningene som skal til og samtidig ta del i verdiskapingen de bringer med seg. Forskningsrådets nye store program ENERGIX er motoren i dette arbeidet.

- De globale utfordringene knyttet til energi er enorme. Med RENERGI bygde vi opp sterke forsknings- og utviklingsmiljøer som allerede har ført til viktige og nyttige resultater. Med ENERGIX holder vi trykket oppe og sikrer at norsk energiforskning holder høy kvalitet og går i riktig retning, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

ENERGIX overtar stafettpinnen etter RENERGI. Hovedmålet for programmet er å bidra til en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet. Framtidens energisystem må være mer effektivt og fleksibelt enn dagens, bedre integrert i resten av Europa og samtidig gi og håndtere økt tilgang på fornybar energi.

Viderefører vellykket satsing

Gjennom nærmere ti år har Forskningsrådets RENERGI-program støttet 500 prosjekter med tre milliarder kroner innenfor miljøvennlig energi. Dette har utløst kunnskap og betydelige gevinster for samfunnet.

Den nye storsatsingen ENERGIX fortsetter i samme spor, men vil ha færre innsatsområder enn forløperen. Hovedformålet med ENERGIX er å dyrke fram kunnskap og løsninger som støtter opp under omstillingen av energisystemet. Programmet vil fokusere på fagområdene energipolitikk, fornybar energi, energisystem, effektiv energibruk og nye konsepter.

Tydelige prioriteringer

Anne Jorun Aas leder det nye programstyret. Hun er tilknyttet Scatec-systemet og sitter i styret for Energi21, den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. - Vi må våge å prioritere. I den foreløpige programplanen har vi derfor redusert antall satsingsområder, men styrket fokuset på miljø, bærekraft og internasjonalt samarbeid, sier Aas.

Det ukjente ligger i X-en

ENERGIX betyr flere ting for oss. I X-en ligger det ukjente, det uventede som kan komme ut av grunnleggende forskning, men også tallet 10. Navnevalget ble tatt på bakgrunn av et ønske om å møte den usikre energifremtiden vår med et tiårig forskningsprogram, forteller Aas.