Forside  »  Ingeniørnytt  »  Energi

Energi


Vil lage estetiske høyspentmaster

Høyspentmaster ødelegger det norske landskapet, hevder kritikerne. Norsk Stålforbund skal nå bruke en helt ny innovasjonsmetode for se på behovet for master som er mer tilpasset landskapet de står i.

Les mer

Ny storsatsing på energiforskning

Verden trenger ren og bærekraftig energi til en voksende befolkning. Norge kan bidra til å utvikle de nye løsningene som skal til og samtidig ta del i verdiskapingen de bringer med seg. Forskningsrådets nye store program ENERGIX er motoren i dette arbeidet.

Les mer