Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Sim sala BIM for infrastruktur

Sim sala BIM for infrastruktur

Sim sala BIM for infrastruktur

Daglig leder Merete Tøndel og mannen bak Novapoint 19, Idar Kirkhorn hos Vianova Systems, mener de har en unik løsning for utbyggere av infrastruktur. En løsning som blant annet gjennom den sterke beskyttelsen mot feil i planprosessen som i praksis tilbys, bør kunne spare prosjekter for svært store penger.

En sjelden gang blir man som journalist vist en ny teknologisk løsning som man lurer på om hvorfor ikke har kommet før. Novapoint 19 fra Vianova Systems i Sandvika i Bærum er en slik løsning, en løsning som bringer BIM-tankegang inn i utvikling av samfunnets infrastruktur.

Etter å ha jobbet i teknisk fagpresse med et par små avbrekk siden 1993 er det lett å huske hvilken revolusjon 3D CAD og senere BIM (Bygg Informasjons Modell) var da de kom. I mangel av noe bedre brukes BIM-uttrykket også her, selv om Novapoint 19 egentlig er markedets første modelleringsteknologi for infrastruktur – ikke for bygg spesielt.

Paradigmeskifte

Den nye modell- og prosessbaserte prosjekteringsmåten representerer et tilsvarende paradigmeskifte i samferdselsbransjen som BIM har ført til i byggebransjen. Man kan bare fantasere om hvor mye penger som kan spares når for eksempel veiprosjekter kan legges inn og forhåndsberegnes i en digital modell, av den kvalitet som Novapoint 19 representerer. Samt hvilken hjelp det vil være når man visuelt kan se sammenhenger i prosjektet før man har igangsatt selve byggejobben. Det synes helt åpenbart at man må få bedre samhandling, bedre kvalitet og store besparelser under planprosess, bygging og forvaltning av veg- og baneprosjekter – i hele infrastrukturens levetid.

Design, Construction & Maintenance

En ting er å se andres presentasjon av produktet og forstå hvilke svært interessante muligheter som nå blir tilgjengelige. En annen ting vil selvfølgelig være å teste Novapoint 19 selv. Det har vi ikke gjort. Alt vi skriver her må derfor leses med dette for øyet. Beskrivelsen av produktet som sådan kommer fra Vianova selv.

Bokstavene DCM står for Design, Construction & Maintenance. Det illustrerer at det blir mulig å gjennomføre en integrert, tverrfaglig og 3D-basert arbeidsmetodikk som ikke bare vil gagne plan- og prosjekteringsfasen, men også bygge- og driftsfasen. Den objektorienterte modellteknologien er utviklet for å muliggjøre komplett, kompatibel og sømløs modelleveranse, fra tidlig planlegging og bygging til drift og vedlikehold.

I-en i BIM

Novapoint 19 består i prinsippet av to deler: en objektbasert åpen informasjonsmodell skreddersydd for infrastruktur, og en sentral modelleringsplattform, Novapoint Basis.

Den banebrytende informasjonsmodellen, som er basert på fjerde generasjon Quadri-teknologi, utgjør selve I-en i BIM, og deles av alle Novapoints fagapplikasjoner for prosjektering av veg, jernbane, tunnel, bro, landskap, VA osv.

Automatiserer arbeidsprosessen

Informasjonsmodellen inneholder ikke bare digitale objekter som definerer virkelige objekter utomhus – den omfattes også av unik oppgavefunksjonalitet som automatiserer arbeidsprosessen, samt verktøy til å skape, presentere, analysere og manipulere objektmodellen. Løsningens omfattende objektkatalog består av objekter med avansert geometri som trengs for detaljprosjektering og bygging av moderne infrastruktur.

Testet av kunder

Trafikverket i Sverige er en av flere kunder som har betatestet Novapoint 19. Dorota Jensen, spesialist på datasamordning i Trafikverket, uttaler følgende om erfaringen i prosjektet E18 Arninge Resecentrum nord for Stockholm:

– Quadri-modellens formål er å være en sammenstilt modell der alle teknikkområdene samarbeider, og der ulike parter samtidig kan delta i prosjekteringen, samtidig som bestilleren har tilgang til modellen og kontinuerlig kan granske den.

– Trafikverket har identifisert flere nytteeffekter som kan lede til økt kvalitet gjennom hele byggeprosessen. Vi kan enklere gjenbruke informasjon og øke prosjekteringskvaliteten. Vi kan oppdage feil tidligere og analysere endringer. Samtidig får vi bedre kostnadskontroll. En visualisert modell gir også enklere kommunikasjon mellom partene.