Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Redusert landmålingstiden med droner

Redusert landmålingstiden med droner

Drone3

Trimble Gatewing var knapt nådd bakken før det første salget var i boks. Kunden var selskapet GeoNord AS i Alta. På bildet står f.v. Norgeodesis salgsingeniør Thor Ivar Nygård,Per Espen Kjellmann, daglig leder i GeoNord, Even Blomkvist, oppmålingsingeniør, anlegg marinefra GeoNord og adm. direktør Joh Einar Solhaug fra Norgeodesi.

Det var svært spenstige innsparingsanslag Ingeniørnytt fikk høre da vi sto ute i en isende vind på et jorde i Bærum, med det lokale geodesiselskapet Norgeodesi AS og et pent knippe av deres kunder. 

Anledningen var den første demonstrasjonen av landmåling ved hjelp av et lite ubemannet fly, en drone. I følge tilstedeværende kunder bør denne kunne gjøre en ukes normal jobb på kanskje 20 minutter.

Tross et lite uhell under landing var denne innledende demonstrasjonen så overbevisende at den første kontrakten på dette lille flyet, til nær en halv million kroner, kom nesten umiddelbart etter landing. Norgeodesis mann sto på bakken og overvåket flygingen som foregikk tilnærmet på autopilot. Området som skulle måles var forhåndsdefinert, og ved hjelp av GPS etc. gjorde flyet resten. Punkt for punkt, helt ned til 3,6 cm nøyaktighet, kan måles i horisontalplan og 10-15 cm i 3D, fra 150 meters høyde.

Uhell betød lite

Ingeniørnytts sidemann er kunde av Norgeodesi og bare ristet på hodet og kommenterte med gru all den manuelle jobben som måttet ha blitt gjort om dette skulle ha blitt tatt på gamle måten, med tilsvarende nøyaktighet. 

Det lille uhellet under landing syntes rett og slett å være fordi flyet kom inn mot solen, og derfor var vanskelig å se da det kom for lavt inn for et tre som hadde mistet alt løvet. Men ingen data ble ødelagt, og skaden ble ikke så stor.

Trimble Gatewing

Dronen som gjorde jobben kalles Trimble Gatewing X100 UAS (Unmanned Arial System). Gatewing er et belgisk selskap startet i 2008 som utvikler droner for kartlegging og overflatemåling. I 2012 ble Gatewing kjøpt opp av Trimble, som i Norge er representert av Normann Olsen Maskin- eide Norgeodesi AS. Norgeodesi er en ledende leverandør på det norske marked innen posisjoneringsløsninger til offentlig og kommunal sektor, bygg og anlegg, oppmålingsfirma og konsulentfirma, offshore m.m.

Teknologi med mange muligheter

Ordet drone har nok blitt belastet fordi de har vært så heftig brukt som våpen og til overvåking av mennesker. Men det er selvfølgelig med droner som med all annen teknologi – de er fulle av muligheter, men bruksmessig nøytrale. Det er brukeren som avgjør hva den skal brukes til.

Ubemannede fly systemer (Unmanned Arial System- UAS) eller droner, er en utrolig nyttig teknologisk nyvinning, blant annet for områder der du ønsker oppmåling/kartlegging. Ekesempler er før anbud, for å få dokumentert fremdrift på anlegge der stat og kommune ønsker innmålt/dokumentert kart og bebyggelse etc. Videre der det også kan være vanskelig å få målt, der måling er tid- og ressurskrevende, der det er farlig å ferdes, eller dersom en trenger oversikt over og eller ønsker å få beregnet masser eller tilgjengelige ressurser og orthofoto.

Tåler lav høyde og vind

Gatewing X100 kan fly i relativt lave høyder på 80-90 m og i vindhastigheter opptil 65km\t, noe som gjør at en kan utføre oppdrag nærmest til enhver tid. Flyfoto må nødvendigvis tas på skyfrie dager eller under skydekket, noe som reduserer antall mulige dager for slike oppdrag. Faren for at oppdraget må avbrytes, grunnet endrede forhold er alltid til stede.

Med en UAS som en opererer selv, blir kostnadene holdt til ett minimum. En kan som regel alltid utføre oppdraget, og må en avbryte, er kostnadene bare en mann pluss kjøretid med egen bil.