Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  OSO Hotwater beklager produktfeil

OSO Hotwater beklager produktfeil

Oso_bilde

Sigurd Braathen, administrerende direktør i OSO Hotwater,  beklager sterkt at det er feil på noen av OSOs produkter og forteller at selskapet nå gjøre alt for rette opp dette så raskt som mulig.

Selv for et selskap med kvalitet og sikkerhet som førsteprioriet, kan det gå galt. Nylig ble det oppdaget at enkelte varmtvannsberedere fra OSO har en defekt som kan føre til overoppheting i den elektrisk tilkobling. 

Det viser seg at det har vært en feil på en komponent fra en underleverandør og at denne er benyttet på flere tusen beredere. - Vi har registrert at 0,5 promille av de aktuelle modellene har hatt tilløp til brann og materielle skader. Det er også registrert begynnende varmgang på et antall produkter, uten at dette har ført til skade. Det er viktig at våre kunder er oppmerksomme på dette, slik at vi kan få lokalisert og erstattet flest mulig av disse produktene, sier Sigurd Braathen, administrerende direktør i OSO Hotwater. 

Utvikles over tid

Modellene det gjelder ble produsert i 2009 og 2010. Grunnen til at feilen ble oppdaget først nå, er at varmgang i koblingen er noe som utvikles over tid. Omfanget og alvorlighetsgraden er altså først oppdaget i den senere tid.

Omfattende informasjon

OSO Hotwater setter sikkerheten til kundene sine svært høyt og har igangsatt en omfattende informasjonskampanje for å nå frem til dem som har de aktuelle berederne i hus. Informasjon om dette problemet er publisert i pressen, både nasjonalt, regionalt oglokalt. Saken har også vært omtalt i NRK Dagsrevyen og i ulike nettaviser.

Sjekk berederen din

For å finne ut om du har et av de aktuelle produktene sjekker du merkelappen på toppen av varmtvannsberederen din. Under det avtakbare, grå lokket finner du betegnelsen på din modell. Sjekk modellen mot listen i denne saken.

Har en av modellene i listen, send:

produktnummer, produksjonsnummer, navnet ditt, adresse og telefonnummer til: ledning@oso.no eller ring selskapets servicesenter på nummer 32 25 65 20. Du finner også det du trenger av informasjon på www.oso.no.

Straks henvendelsen er mottatt, sender OSO deg ny tilkobling, med enkel montasjeanvisning.

Utskiftningen gjør du på ti minutter og dette er en operasjon du selv kan utføre. Trenger du hjelp, tar  du kontakt med OSO servicesenter.

Sikkerhet og kvalitet

- OSO har gjennom 80 år hatt sikkerhet og kvalitet i fokus og har aldri opplevd noe lignende. Det er en svært uheldig situasjon som i verste fall kan ha alvorlige konsekvenser for våre kunder.Vi beklager sterkt at det er feil på noen av våre produkter og vil gjøre alt som står i vår makt for rette opp dette så raskt som mulig, slutter Sigurd Braathen. 

OMFATTEDE PRODUKTER:

BEREDER:

PROD.NR:

PROD.DATO (FRA – TIL)

Super S 120

8000501

01/04/2010–31/01/2011

Super S 200

8000502

01/04/2010–31/01/2011

Super SE 200

8000516

01/04/2010–31/01/2011

Super SX 150

8000601

01/04/2010–31/01/2011

Super S 300

8000503

01/06/2009–31/12/2010

Super SX 200

8000602

01/06/2009–31/12/2010

Super SX 300

8000603

01/06/2009–31/12/2010

Super SC 150

8000801

01/06/2009–31/12/2010

Super SC 200

8000802

01/06/2009–31/12/2010

Super SC 300

8000803

01/06/2009–31/12/2010