Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Øker sikkerheten i Oslofjordtunnelen

Øker sikkerheten i Oslofjordtunnelen

Granzow

Erik Krokan, daglig leder hos Granzow, sammen med Tom Luther fra Veivesenet.

 Et av sikkerhetstiltakene i Oslofjordtunnelen er installering av friskluftløsning fra Granzow AS i evakueringsrommene. 

- 25 nye evakueringsrom er nå laget i Oslofjordtunnelen, og det er etablert evakueringsmuligheter for hver 250 meter i tunnelen. Evakueringsrommene er utstyrt med lys, førstehjelpsutstyr, nødtelefoner og kameraovervåking. Rommene er lette å ta seg inn i, og i de minste rommene er det installert friskluftløsning fra Granzow AS. Ved for eksempel en brann i tunnelen vil denne løsningen sikre frisk luft til mer enn 50 personer i minst tre timer i evakueringsrommet. I tillegg til å gi friskluft skaper lufttilførselen et overtrykk i evakueringsrommet som holder røyken ute, forteller Tom Luther fra Veivesenet.

Lang erfaring med frisk luft

Granzow AS har lang erfaringer med pusteluft til det norske markedet, og  leverer pusteluft og gasser til blant annet brannstasjoner og bedrifter som jobber med dykking, medisinsk trykkluft og sykehusluft. - For Granzow var forespørselen om levering av friskluft en spennende utfordring, og bedriftens lange erfaring med pusteluft viste seg å være gull verdt, uttaler daglig leder hos Granzow AS, Egil Krokan.

Pusteluft med høy kvalitet

- Granzow leverer pusteluft med høy kvalitet som tilfredsstiller kravene som stilles til pusteluft i forskriften NS EN 12021. Videre er det svært viktig at utstyret vi leverer skal være kompatibelt med det utstyret for eksempel brann- og redningsmannskaper bruker. Dette for at for eksempel brannfolk skal kunne etterfylle sine pusteluftflasker i evakueringsrommene under en evakueringssituasjon. Videre er det viktig at luften på friskluftflaskene er frisk og helt uten noen form for forurensing eller annen form for potensielt skadelige elementer. Granzow leverer pusteluft laget så ren som overhodet mulig, og friskluften på flaskene blir i tillegg byttet ut hvert halvår for å ha den beste kvalitet, forklarer Krokan videre.